Privacy verklaring

De Nederlandse BeroepsVereniging voor Chinese Geneeswijze YI (afgekort: NBCG YI), hierna te noemen: de vereniging, vraagt bij uw aanmelding als lid, of indien u een bestelling via deze website doet, enkele persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens worden slechts gebruikt om uw aanmelding als lid of uw bestelling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Met name zullen deze gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

De vereniging respecteert vanzelfsprekend de privacy van de gebruikers van haar website en doet, indien nodig, ook zelf een beroep op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens.