Verzekeraars

Vergoeding voor Chinese geneeswijzen vindt plaats als de patiënt een zorgverzekering heeft met een aanvullende dekking en de behandelaar voldoet aan de eisen die door de zorgverzekeraar van de patiënt worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking op de kwaliteit van de beoefenaars van Chinese geneeswijzen. Om toe te zien op de kwaliteit en professionaliteit zijn er daarom meerdere beroepsverenigingen voor Chinese geneeswijzen in het leven geroepen. Zorgverzekeraars hoeven daardoor niet iedere beoefenaar apart te beoordelen, omdat ze kunnen vertrouwen op de expertise en het toezicht van de beroepsvereniging. Houdt er verder rekening mee dat niet iedere verzekeraar alle Chinese geneeswijzen vergoedt. De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen onder de noemer alternatieve geneeswijzen/alternatieve zorg vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chinese-geneeswijzen#vergoedingen

Belangrijk!

Voor alle verzekeraars die behoren tot de VGZ-verzekeringsgroep (zoals Univé, IZZ en Promovendum) geldt de voorwaarde dat de behandelaar is opgenomen in de zorgvinder/zorggids/zorgzoeker van de desbetreffende verzekeraar, dan wel arts is. >

Onder Achmea vallen: FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Avero Achmea, Inshared, OZF Achmea, Centraal Beheer. 

Koepelvereniging. Sinds 2010 stellen zorgverzekeraars aanvullende eisen aan behandelaars. Behandelaars dienen naast hun lidmaatschap van een beroepsvereniging tevens lid te zijn van een koepelvereniging. NBCG YI meldt haar leden aan bij de koepelvereniging RBCZ/TCZ. Het NBCG YI lidmaatschap als praktiserend lid leidt overigens niet automatisch tot het lidmaatschap bij RBCZ/TZ. Informeer bij uw behandelaar of deze lid is van de RBCZ. 

Is de therapeut niet in het bezit van een RBCZ licentie dan zal de behandeling niet vergoedt worden!