Procedure

Wij stellen het op prijs als u allereerst zelf probeert met de direct betrokkene(n) in gesprek te komen. Onze voorkeur gaat ernaar uit de klacht zo dicht mogelijk bij de plaats waar het probleem is ontstaan, op te lossen.

Indien u wilt dat uw klacht tegen een lid van de N.B.C.G. Yi wordt onderzocht, kunt u de klacht schriftelijk indienen door gebruik te maken van het klachtenformulier. Na het indienen van de klacht ontvangt u een ontvangst-bevestiging.

Na ontvangst van de klacht zal de N.B.C.G. Yi onderzoeken of uw klacht eerst voor bemiddeling in aanmerking komt. In de praktijk leidt bemiddeling namelijk tot meer tevredenheid bij de klager dan officiële behandeling door de Commissie van Toezicht. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de bemiddeling zal de Commissie van Toezicht uw klacht definitief in behandeling nemen. Als u geen prijs stelt op bemiddeling, is het mogelijk uw klacht direct door de Commissie van Toezicht te laten behandelen. Dit maakt u dan expliciet kenbaar in uw brief.