Praktiserend-lidmaatschap

Het praktiserend lidmaatschap geeft u de volgende voordelen:

  • vergoeding aangesloten verzekeringsmaatschappijen
  • klachtenbemiddeling als cliënten een klacht indienen tegen u als behandelaar
  • klachtenafhandeling als cliënten tegen problemen aanlopen bij de vergoeding van hun nota’s (klachten declaratie zorgnota)
  • mogelijkheid tot collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering
  • 4-maal per jaar Yi News: deze nieuwsbrief wordt digitaal toegezonden aan N.B.C.G. Yi-leden
  • uitnodiging nascholingsdagen
  • lidmaatschap WFAS (World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies)
  • aanmelding koepelvereniging RBCZ/TCZ    www.rbcz.nu.
  • begeleiding bij opstarten praktijk, indien gewenst.
  • bereikbaar tot 22.00 uur ‘s-avonds voor al uw vragen.