Meer weten

De N.B.C.G. Yi heeft een klachtenreglement. Deze kan worden opgevraagd door een brief te sturen naar het secretariaat van de N.B.C.G. Yi met het verzoek een kopie van het klachtenreglement op te sturen. 
Ook met overige vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met het  secretariaat van N.B.C.G. Yi:

per mail via info@https://nbcg.nl