Lid algemene voorwaarden

Wij als vereniging NBCG-Yi  houden ons aan vastgelegde reglementen.

Al deze statuten, protocollen en reglementen kunt u over elk onderwerp opvragen via info@https://nbcg.nl.

Ook krijgen onze leden visitaties steekproef gewijs of deze protocollen en reglementen op de juiste manier worden uitgevoerd  en nageleefd.