Klachtencomissie

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen (N.B.C.G.) Yi staat voor zorg, waarin u als patiënt centraal staat. De manier van werken wordt gekenmerkt door aandacht voor u als patiënt, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en respect voor de ander. N.B.C.G. Yi stelt aan haar leden hoge eisen met betrekking tot de zorgverlening en de omgang met patiënten. Echter, zorgverlening is mensenwerk. In de meeste gevallen begrijpt u elkaar prima en verloopt alles goed. Het kan echter gebeuren dat de zaken niet zo verlopen als u gehoopt had, of dat u achteraf ontevreden bent over de dienstverlening van uw behandelaar. De N.B.C.G. Yi vindt het belangrijk dat klachten bespreekbaar zijn en in een goede verstandhouding met u worden opgelost.

– Procedure
– Commissie van Toezicht
– Wie kan een klacht indienen?
– Direct naar Klachtenformulier
– Klachtenafhandeling declaratie zorgnota’s
– Meer weten?