Doel & Visie

In 2006 is NBCG YI opgericht. NBCG YI richte zich in beginsel vooral op acupuncturisten die zijn opgeleid in China aan de universiteit. Dit bracht een aantal uitdagingen met zich mee, maar gaf NBCG YI ook zijn eigen karakter. Jarenlang heeft dhr. C. Liu zich ingezet voor de vereniging en heeft NBCG YI gemaakt tot wat het nu is. De acupuncturisten die bij de NBCG Yi zijn aangesloten hebben veelal een universitaire opleiding  in traditionele chinese geneeswijze (ofwel TCM) in China gevolgd ofwel een HBO acupunctuur opleiding te Arnhem gevolgd. De NBCG YI en deze laatste hebben een samenwerkingsverband met de Zhejiang Chinese Medical University en de Changchun Medical University in China. Door een uitwisseling van zowel studenten als docenten met deze Chinese universiteiten hebben de acupunctuurstudenten in Nederland dezelfde opleiding en kwaliteiten als de studenten in China.

Het doel van NBCG YI is het behartigen van de belangen van de acupuncturisten en hun cliënten. Naast het faciliteren van onze leden is het doel om kwaliteitsgarantie aan de cliënt te bieden door eisen te stellen aan de leden m.b.t. beroepsprofiel, opleidingseisen, nascholingen, huishoudelijke reglementen, toetsing en visitatie, hygiëne protoollen, privacy protocollen en klachten en tuchtrecht.

Wij vinden het belangrijk  te investeren in samenwerkingsverbanden met de reguliere gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. We streven naar erkenning van acupunctuur door wetenschappelijk onderzoek hiernaar te stimuleren en overige relevante informatie met betrekking tot wetenschappelijk onderbouwde artikelen te delen.

Bovendien heeft de NBCG YI samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese universiteiten tot stand gebracht o.a. voor kennisuitwisseling en verkennen van nieuwe mogelijkheden binnen het vakgebied van de TCM. Wij stimuleren en onderzoeken verdere mogelijkheden tot samenwerking.

Een goede relatie met andere TCM gerelateerde partijen is van belang in het kader van verdere professionalisering, transparantie en uniformiteit in onze beroepsgroep. Hiervoor worden mogelijkheden onderzocht om dit te bewerkstelligen.

Wij streven naar optimalisatie van de communicatie en samenwerking binnen de NBCG Yi, investeren in leden en aspirant-leden door middel van opleidingsdagen en informatiebijeenkomsten. Tevens zullen wij ons in de toekomst bezig houden met het profileren van de NBCG YI en hun leden dmv de hedendaagse communicatiekanalen en social media.

– Meer over NBCG