Bijzonder-lidmaatschap

Bijzonder lidmaatschap

Naast het praktiserend lidmaatschap kent N.B.C.G. Yi een bijzonder lidmaatschap. Zoals vermeld in de statuten van N.B.C.G. Yi, komt uitsluitend in aanmerking diegene die met goed gevolg een door de vereniging erkende opleiding voor acupunctuur en Chinese Geneeswijzen heeft genoten, maar niet in de praktijk uitoefent, zoals docenten of gepensioneerden. Hiermee worden echter ook die professionals bedoeld die de acupunctuur en Chinese Geneeswijzen wel praktiseren, maar niet via N.B.C.G. Yi uitoefenen. Te denken valt aan professionals in het buitenland, of professionals die via andere beroepsverenigingen hun professie uitoefenen en hun vergoeding krijgen, maar N.B.C.G. Yi wel een warm hart toedragen. Personen aan wie het bijzonder lidmaatschap is verleend, bekleden een adviserende functie en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen. Mocht u twijfelen of u in aanmerking komt voor het bijzonder lidmaatschap, kunt u altijd en geheel vrijblijvend contact opnemen met N.B.C.G. Yi.   

Het bijzonder lidmaatschap is uitdrukkelijk niet bedoeld voor praktiserende professionals, of in ieder geval niet voor praktiserende professionals die via N.B.C.G. Yi voor vergoeding van verzekeringsmaatschappijen in aanmerking willen komen.Het lidmaatschap verleent geen recht op het vermelden van het criterium “lid van Yi”, noch op het gebruik van het Yi-embleem. 

Kosten bijzonder lidmaatschap: voor dit lidmaatschap is geen contributiebedrag verschuldigd, maar kan door middel van donatie een financiële bijdrage worden gegeven.

Ik wil mij aanmelden