Aanmelden

Om voor het praktiserend lidmaatschap in aanmerking te komen, dienen therapeuten een aantal documenten te overleggen: 

 1. Diploma op het afstudeergebied van de Traditionele Chinese Geneeswijze op Hbo-of universtitair niveau (bachelor of masterniveau)
 2. Buitenlandse diploma’s dienen voorzien te zijn van een notariële akte van echtheid. Indien de notariële akte niet vertaald is in het Nederlands of Engels,  dient een vertaling van het diploma door een beëdigd vertaler aanwezig te zijn.Daarnaast dient een buitenlands diploma gewaardeerd te zijn door een Nederlands diplomawaarderings-instituut, zoals het NUFFIC of IDW.
 3. Diploma westerse medische basiskennis op Hbo-niveau geaccrediteerd door CPION of SNRO met 40 EC’s.Indien de opleiding in het buitenland is gevolgd, is een diploma westerse medische  basiskennis niet nodig als men kan aantonen dat deze kennis (reguliere anatomie, pathologie en fysiologie) tijdens de opleiding is opgedaan (bv.  d.m.v. een cijferlijst en/of vakkenlijst). Een in Nederland voltooide HBO-studie fysiotherapie of verpleegkunde of universitaire studie geneeskunde  geeft vrijstelling van deze eis.
 4. Diploma Staatsexamen I (Nederlandse taal) voor therapeuten met een nationaliteit van buiten de Europese Unie.
 5. EHBO diploma
 6. Verklaring van goed gedrag (VOG)
 7. kopie identiteitsbewijs
 8. Inschrijving K.V.K als alternatief therapeut.

Klik op de link voor het invullen van het inschrijfformulier :  AANMELD_NL_2009.pdf.

U kunt alle bovenvermelde documenten via onze site, digitaal door te geven, maar u kunt er ook voor kiezen om deze per post te sturen naar ons postadres.

Indien u ook bij andere beroepsvereniging bent ingeschreven heeft u onderstaande voordelen:

 • Er is bij ons de mogelijkheid voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
 • En krijgt iedereen bij inschrijving een kado: het boek  “Acupunctuur in 1 dag”.
 • Uitnodiging voor ledenvergaderingen.
 • Wij houden u op de hoogte van verschillende bijscholingen.

Na uw aanmelding wordt u ook direct aangemeld bij onze koepel RBCZ / TCZ, deze zorgt voor de registratie in het VGZ register.
Hiervoor heeft u ook een VOG verklaring nodig (voor elke koepel en verzekeraar). Wij sturen u hiervoor automatisch een link voor directe aanvraag van dit  formulier bij uw gemeente. 

Wij zijn tot in de avond 22.00 uur bereikbaar voor vragen, dus ook na uw werk. U wordt begeleid in de meeste handelingen voor het starten van uw praktijk van alternatieve /Chinese geneeswijze.

Kosten van een volwaardig praktiserend lid zijn 400 euro op jaarbasis.

Dit is exclusief de Balens Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (€ 99,00 per jaar) en de SCAG Geschillencommissie (€ 45,00 per jaar).