28aug

Fysieke of mentaal-emotionele klachten?

Veel mensen hebben in toenemende mate last van kwalen als vermoeidheid, slaapstoornissen, innerlijke onrust, concentratiestoornissen, obstipatie en andere zogenoemde functionele stoornissen. Tegen al dit soort klachten zijn pillen verkrijgbaar. Naar de eigenlijke oorsprong van de klacht vraagt echter niemand! Het verband tussen een oorspronkelijk symptoom en een latere ernstige ziekte wordt niet ingezien.

De traditionele Chinese diagnostiek zoekt naar de oorsprong en onderkent de verbanden. Het maakt het mogelijk om een disbalans te herkennen voordat ernstige symptomen hun intrede doen. Dit gebeurt middels diverse diagnostische hulpmiddelen: gezichts- en lichaamsdiagnostiek, het voelen van de pols, een nauwkeurige beschouwing van de tong, en het stellen van vragen.

De TCM hanteert een holistisch denkmodel waarbij lichamelijke, emotionele, psychische, leefstijl en omgevingsfactoren in ogenschouw wordt genomen. Dit wordt vervolgens met elkaar in verband gebracht. Hierdoor wordt een totaalbeeld gevormd die meer duidelijkheid verschaft over de ontstaanswijze van klachten. Is de oorzaak eenmaal bekend dan kan dit te samen met eventuele symptomen behandeld worden.

Dit is het begin van uw weg naar herstel !

Leave a reply